Instal·lacions

Edifici de reconegut prestigi arquitectònic , va ser ocupat des de l’any 1991 i durant deu anys, per l’Escola Universitària de Telecomunicacions. Després el Departament d’Ensenyament va engegar la reforma i adequació dels diferents espais per ubicar-hi, des del febrer del 2009, l’actual escola Montserrat.

EDIFICI PRINCIPAL:  2 plantes

Planta Baixa:

 • 4 aules d’Infantil
 • Menjador / Cuina  / Consergeria
 • Despatx de l’administració de l’AMPA/ Despatx  de l’EAP
 • Lavabos alumnes d’Infantil/ 1 lavabo adults

 

 

Planta superior:

 • 10 aules
 • Aula  d’Educació Especial
 • Aula polivalent Laboratori-Plàstica
 • Aula d’Informàtica
 • Aula de Música
 • Aula  Biblioteca
 • Despatxos:Direcció,Cap d’estudis, Secretaria, Administració i Sala de Professors
 • Lavabos adults / lavabos alumnes

 

 

EDIFICI ADJUNT: 

 • Planta baixa: Sala  de Psicomotricitat, espai de Ludoteca Infantil i Acolliment.
 • Planta superior: Espai reunions de  l’AMPA

EDIFICI DEL GIMNÀS:

Espai polivalent Gimnàs – Sala d’Actes

VESTIDORS I LAVABOS EXTERIORS

ESPAIS EXTERIORS

 • Pista poliesportiva
 • Pati d’Educació Infantil
 • Pati Cicle Inicial
 • Porxos

ALTRES CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS

 • Plaques fotovoltaiques

A les cobertes dels edificis hi ha instal·lades plaques d’energia fotovoltaica, les quals va instal·lar i n’és l’explotadora amb l’autorització de l’Ajuntament l’empresa PROMUNSA.

 • Cablejat Heura

L’escola està inclosa en el “Projecte Heura” per tant està equipada amb una xarxa informàtica completa que arriba a tots els racons de l’escola ja sigui amb cablejat estructurat o WIFI.