Altre personal de l’escola

ALTRE PERSONAL DE L’ESCOLA:

Administrativa   ………………………………… Rosa Jané

Conserge       ……………………………………. Joan Mª Martínez

Psicòloga (EAP) …………………………….…. Rosa Falguera

Logopeda (EAP) ……………………………….. Jara Lloret

Suport a P-3 (TEI)  ………………………………. Dolors Pagès / Anna Ibars (subvencionades per l’AMPA)

Vetlladora   ………………………………………. Sara Martin