Claustre

Equip Directiu

Directora : Mª Pilar Junqué

Cap d’estudis : Anna Casas

Secretària : Mireya Muñoz

Educació Infantil
P-3A      …………………………………….. Lluïsa Oliveras (coord. d’Infantil)
P-3B      …………………………………….. Roser Gassó
P-4         …………………………………….. Ana Muñoz
P-5A      …………………………………….. Raquel Vilabrú
P-5B      …………………………………….. Carlota Lleixà
Reforç/Anglès infantil………………… Marisa Valls
Educació Primària
Primer   ………………………………….. Núria Fores (Coord. de Primària)
Segon   ………………………………….. Manuela Gómez
Tercer A …………………………………. Carmen Iglesias
Tercer B …………………………………. Montserrat Bel
Quart A  …………………………………. Gerard Garcia
Quart B  …………………………………. Laura Ramírez
Cinquè …………………………………….Carme Pujol (Coord. de Primària)
Sisè………………………………………….Toñi Nieto
                      
Especialitats
Educació Física  …………………………. Carles Martínez
Ed. Especial ……………………………….. Ana Argudo
Educació Musical ………………………… Mª Pilar Junqué
Anglès ……………………………………….. Mireya Muñoz/Manuela Gómez/Montserrat Ruiz
Francès ……………………………………… Anna Casas / Mª Pilar Junqué
Laboratori /Reforç Primària………….. Anna Casas
Religió ……………………………………….. Montserrat Zamorano

Horaris de visita

Professorat
  • Dilluns de 12:30 a 14:00h

Equip Directiu

  • Directora, Mª Pilar Junqué            dimarts de 15h a 16h
  • Cap d’Estudis, Anna Mª Casas     dimarts de 15h a 16h
  • Secretària, Mireya Muñoz             dimarts de 15h a 16h