EQUIP DOCENT

Equip directiu

 • Directora: Anna I. Aso Jaca
 • Cap d’estudis: Mª José Cabrera Amate
 • Secretari: Javier Llorente Moreno

Horari d’atenció al públic:

 • Dilluns i dimecres de 9 h a 13h i de 15h a 16:00h

Educació Infantil

 • Tutora P3: Olga Carreras Borràs
 • Tutora P4: Meritxell Pérez Mateu (Immaculada Diaz Garcia)
 • Tutora P5: Elisa Torné Coroleu / MªCarmen Santos Lao
 • Mestra de Suport: Mª Pilar Manzano López
 • Música: Mati Muñoz González
 • Atenció a la diversitat: Mª José Cabrera Amate
 • Anglès: Sandra García Ribes
 • Reforç: Anna I. Aso Jaca, Sandra García Ribes i Alejandro Mesa Arranz
 • Vetlladora: Mª Ángeles Corral Hoyos

Cicle Inicial (Educació Primària)

 • Tutora 1r: Isabel García Carballo
 • Tutora 2n:  Mª José Diaz Pla
 • Música i biblioteca: Mati Muñoz González
 • Educació Física: Javier Llorente Moreno
 • Atenció a la diversitat: Mª José Cabrera Amate
 • Anglès: Sandra García Ribes
 • Reforç SEP escolar: Carme Bellosta de Ara, MªJosé Cabrera Amate i Anna I. Aso Jaca
 • Reforç SEP extraescolar:  Mª José Diaz Pla i Isabel García Carballo  (dl, dm, dj de 16:30h-17:30h)
 • Vetlladora: Mª Ángeles Corral Hoyo

Cicle Mitjà (Educació Primària)

 • Tutora 3r: Mª Carme Canyelles Ballús
 • Tutora 4t: Marta Ruiz Martínez
 • Anglès: Mª Carme Canyelles Ballús i Sandra García Ribes
 • Música i biblioteca: Mati Muñoz González
 • Atenció a la diversitat: Mª José Cabrera Amate
 • Educació Física: Javier Llorente Moreno
 • Reforç SEP escolar:  Javier Llorente Moreno, Sandra Garcia Ribes i Carme Bellosta de Ara
 • Reforç SEP extraescolar: Mª Carme Canyelles Ballús, Marta Ruiz Martínez
 • Vetlladora: Mª Ángeles Corral Hoyo

Cicle Superior (Educació Primària)

 • Tutor 5è: Jordi González Oliva
 • Tutor 6è: Alejandro Mesa Arranz
 • Català: Anna I. Aso Jaca
 • Anglès: Mª Carme Canyelles Ballús
 • Educació Física: Javier Llorente Moreno
 • Atenció a la diversitat: Mª José Cabrera Amate
 • Música i biblioteca: Mati Muñoz González
 • Reforç SEP escolar: Marta Ruiz Martínez i Carme Bellosta de Ara
 • Reforç SEP extraescolar: Jordi González Oliva i Alejandro Mesa Arranz

Altres serveis

 • Administrativa: Laura Vera
 • TIS (Tècnica Integració Social): Cristina Alcalá
 • Psicopedagogia: Núria Aguado. L’escola disposa d’un servei de psicopedagogia que està a disposició dels alumnes. La psicopedagoga està a l’escola els dilluns al matí.
 • Treballador Social: Anna Riopedre. Els Serveis d’Assistència Social del Departament d’Ensenyament actua a través de l’escola en les comissions socials.
 • Assistència social: Yolanda Rodríguez. Els Serveis d’Assistència Social de l’Ajuntament actuen a través de l’escola en les comissions socials i qualsevol pare o mare que necessiti aquest servei pot demanar-lo a través del tutor/a o la direcció de l’escola.
 • CREDA: Oriol TicóEls alumnes del centre que tenen problemes auditius o de llenguatge, podrien comptar amb el suport d’assessorament dels especialistes del CREDA.