PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

  • Consergeria                                  Montse Càmara
  • Administrativa                              Merche Gaitan
  • Coordinadora de menjador         Quima Baena
  • Servei d’acollida matí                  Quima Baena