EQUIP DOCENT

CURS 2017-2018

L’equip de mestres que aquest curs treballarem amb els vostres fills i filles el formem:

EDUCACIÓ INFANTIL     

 • Pàrvuls  3  anys:  Cristina García i Sandra Fornés
 • Pàrvuls  4  anys: Maribel García i Anna Valls
 • Pàrvuls  5  anys:  Enrica Gili i Marta Rafecas
 • Tècnica d’Educació Infantil : Roser Grimau

La coordinadora  d´ Educació  Infantil  és  la Míriam Sellarès

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

            Cicle Inicial

 • 1r.  nivell: Roberto Altaba i Regina Piñol
 • 2n.  nivell: Carme Calvet i Glòria Figueras 

 La coordinadora de   Cicle   Inicial  és Annabel Gallego

           Cicle Mitjà

 • 1r nivell:  Anna Sendra i Pedro Soriano
 • 2n nivell: Tània Pablo i Magda Salvadó

La coordinadora de Cicle Mitjà és la Meritxell Martí

  Cicle  Superior

 • 1r.  nivell:  Montse Miracle i Nil Saldanya
 • 2n.  nivell: Anna Carreras i Maria Plana

La coordinadora de Cicle Superior és la Montse Miracle

ESPECIALITATS

 • Educació  Especial: Carme Carol, Auba Fortuny, Mireia Gallardo, Annabel Gallego i Núria Rico
 • Educació  Física: Gerard Boira, Jordi Romeu, Eduard Romero, Nil Saldanya i Pedro Soriano
 • Educació  Musical:  Maria Dalmau.                              
 • Anglès: Iolanda Bertran, Gelsa Latorre, Meritxell Martí i Anna Valls.
 • Aula d’acollida: Montserrat Senabre.
 • Suport  i algunes àrees:    
  • Míriam Sellarés a Educació Infantil   
  • Montserrat Senabre a Cicle inicial i Cicle Mitjà.
  • Joan Picas a Cicle Inicial i Cicle Superior.
  • Gerard Boira a Cicle Superior
  • Carme Carol a Cicle Mitjà 
  • Foix Ortiz a Cicle Superior
 •  Educadora d’Educació Especial: Antònia Campesino
 • Tècnica d’Educació Infantil: Roser Grimau
 • Integradora social: Mercè Pascual
 • Auxiliars d’Educació Especial: Isabel Benavides i Lola Masip

EQUIP DIRECTIU

 • Direcció:             Iolanda Bertran
 • Cap d´estudis:    Foix Ortiz
 • Secretària:          Mireia Gallardo