EQUIP DOCENT

CURS 206-2017

L’equip de mestres que aquest curs treballarem amb els vostres fills i filles el formem:

EDUCACIÓ INFANTIL     

 • Pàrvuls  3  anys:  Maribel García i Anna Valls
 • Pàrvuls  4  anys:  Meritxell Agüera i Enrica Gili
 • Pàrvuls  5  anys:  Cristina García i Sandra Fornés
 • Tècnica d’Educació Infantil : Roser Grimau

La coordinadora  d´ Educació  Infantil  és  la Míriam Sellarès

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

            Cicle Inicial

 • 1r.  nivell: Carme Calvet i Glòria Figueras 
 • 2n.  nivell: Roberto Altaba i Jordi Castro

 La coordinadora de   Cicle   Inicial  és Annabel Gallego

           Cicle Mitjà

 • 1r nivell:   Magda Salvadó i Sergio Abad
 • 2n nivell:  Carme Carol i Anna Sendra 

La coordinadora de Cicle Mitjà és la Meritxell Martí

  Cicle  Superior

 • 1r.  nivell:  Anna Carreras i Maria Plana
 • 2n.  nivell:  Montse Miracle i Nil Saldanya

La coordinadora de Cicle Superior és la Montse Miracle

ESPECIALITATS

 • Educació  Especial: Auba Fortuny, Mireia Gallardo, Annabel Gallego i Esther Luengo
 • Educació  Física: Jordi Romeu, Eduard Romero, Nil Saldanya
 • Educació  Musical:  Olga San José i Sergio Abad.                              
 • Anglès: Iolanda Bertran, Cristina Garcia, Meritxell Martí, Eduard Romero, Nil Saldanya i Anna Valls.
 • Suport  i algunes àrees:    
  • Míriam Sellarés a Educació Infantil   
  • Jordi Romeu a Educació Infantil
  • Olga San José a Educació Infantil, Cicle Inicial i Cicle Mitjà
  • Montserrat Senabre a Educació Infantil, Cicle Mitjà i Cicle Superior
  • Montse Aragó   a Cicle Inicial i Cicle Mitjà
  • Eduard Romero a Cicle Superior
  • Esther Luengos a Cicle Superior 
  • Foix Ortiz a Cicle Superior
 •  Educadora d’Educació Especial: Antònia Campesino
 • Auxiliars d’Educació Especial: Isabel Benavides i Lola Masip

 EQUIP DIRECTIU

 • Direcció:             Iolanda Bertran
 • Cap d´estudis:    Foix Ortiz
 • Secretària:          Mireia Gallardo