Horari escolar. Entrades i sortides

Horaris

Educació infantil i primària

De 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 16:30h

Suport escolar personalitzat (SEP), alumnes de 3r a 6è

Dimarts, dimecres i dijous de 8:30h a 9:00h

Adaptació de P-3

12, 13 i 14 de setembre, de 9:15h a 12:45 h.

Entrades i sortides

Els alumnes de P-3 a 2n entraran i sortiran per la porta principal del Parc de Ca l’Arnús.

Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è entraran i sortiran per la porta de la Riera Canyadó (al costat de les pistes).

Les portes es tancaran 5 minuts després de les 9:00 i les 15:00 h. (entrades)

Els pares d’alumnes d’educació infantil i cicle inicial han de recollir els seus fills amb puntualitat. Podran autoritzar altres persones a recollir els seus fills/es. Els alumnes no recollits quedaran sota la custòdia de personal del centre a Secretaria.

A Secretaria podeu demanar el document d’autorització per a recollir un alumne o bé us podeu descarregar el model a “Documents”.

Els alumnes dels cicles mitjà i superior sortiran sols de l’escola.  Les mestres acompanyaran els alumnes fins la porta de sortida de la Riera Canyadó.