Autoritzacions

Autoritzacions i dades de l’alumnat

Per tal de poder tenir el més actualitzat possible les dades dels alumnes, és imprescindible que cada curs ens feu arribar durant els primers dies de classe una sèrie d’impressos i autoritzacions degudament omplerts. D’aquesta manera l’escola disposa de la informació més recent dels nostres alumnes.
Els impresos i autoritzacions que us farem arribar cada inici de curs i que són comuns a tots els alumnes de l’escola són els següents:

Ocasionalment, també podeu disposar del full de Demanda d’administració de medicaments a l’escola, en cas que fos necessari que el vostre fill/a hagués de prendre algun tipus de medicament en horari escolar.