Activitats extraescolars

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (AMPA)

Anglès Piscina Arts escèniques
Dilluns i dimecres

16:30-17:50h

Dilluns i dijous

17:00h

Divendres

16:30-18:00h

Multiesport Batuka Servei Psicologia Extern
Dimarts

16:30-18:00h

Divendres

16:30-18:00h

A determinar

SAM 07:30 a 09:00 tots els dies

ACTIVITAT EXTRAESCOLARS (projecte de música)

Conjunt Instrumental: dimarts de 12:30 a 13:30h