Història

L’escola Josep Orriols i Roca va obrir les portes el setembre de l’any 1971 amb el nom de “Escuela Graduada mixta José Orriols Roca de Moyá” (Colegio Nacional). L’escola només disposava de 6 aules, 3 a cada pis i un edifici a part per al menjador.

Uns anys més tard, l’escola ja disposava de 10 cursos i 9 mestres: un sol grup de pàrvuls (4 i 5 anys) i un curs per a cada nivell d’EGB (de 1r a 8è).

Al llarg de tots aquests anys, l’escola ha anat creixent en alumnes i mestres. I en conseqüència,  l’edifici ha patit força modificacions amb ampliacions i reformes successives.

La primera ampliació es va produir l’any

 

L’any         es va construir el gimnàs.

 

L’última ampliació va constar de diferents fases. El gener de 2008 es va estrenar l’ala oest de l’escola. On actualment hi ha el menjador, les aules de cicle inicial i cicle superior. Al setembre del mateix any ja es disposava de