Reutilització de llibres de text

El proper curs 2017-18 l’escola continuarà amb el programa de reutilització de llibres de text a cicle mitjà i cicle superior.
. Actualment els llibres que estan socialitzats són:
– Cicle mitjà:  Llengua catalana, llengua castellana, medi, música i llengua anglesa,més els diccionaris de català i castellà.
– Cicle superior – Llengua anglesa, llengua castellana, llengua catalana, medi, matemàtiques, música i diccionaris de les tres llengües.
També hi ha llibres de lectura socialitzats en llengua catalana i castellana a cicle inicial.