Equip

 

PERSONAL DOCENT

Equip Directiu  
Direcció: Toni Camacho
Cap d’Estudis: Clara González
Secretaria: Teresa Sáez
 
Equip de coordinació  
Educació Infantil: Vanessa Minguet
Cicle inicial:
Ángela Ferrando 
Cicle mitjà:
Anna Miralles
Cicle superior:
Luïsa Selma
Altres càrrecs  
Riscos laborals: Xabier Acordagoicochea
Coordinació pedagògica:
Alba Ponce 
Coordinació informàtica:
 Mar Ojeda
Educació Infantil  
P3 – A     Esther Sualis
P3 – B    
Esther Solé 
P4 – A    
Mònica Pérez
P4 – B    
Elena Parra
P5 – A    
Vanessa Minguet
P5 – B     
Eulàlia Marcé
Educació Primària
1er A     Maria Callejón  
1er B     
Àngela Ferrando
2on A   
Lourdes  Marzo
2on B    
María José Irisarri
3er A     
Mercè Moliner
3er B     
Anna Miralles
4t A       
Dora Sastre
4t B       
Carme López
5è A       
Mónica Peral
5è B      
Bernat Tomàs
6è A      
Mar Ojeda                                                                               
6è B       Xus Morales
Equip a Educació Infantil  
Maria José Álvarez 
Clara Rodríguez
SIEI  
Jessica Ruiz
Maria Oliva                                                                                                                               Rosa Solè
Equip d’Educació Especial  
Pepa Madianes 
Laura Benaiges
Mònica Cáceres
Educació Músical
Joana de Diego
Paloma Rodríguez
Anglès  
Olga Flores 
Lluïsa Selma
Xabier Acordagoicochea
Educació Física  
Clara González
Mónica Peral
Bernat Tomàs
Mar Ojeda
Suport a Primària  
Sílvia Soto 
Sílvia Fenollosa
Elisabet Blanco
Marta Rodríguez
Toni Camacho
Alba Ponce
Aula D’acollida
Teresa Saez

 

Altres
Consergeria: Conxi del Moral / Roger Gómez  
Administrativa:
Júlia Moreno
Tècnica d’Educació Infantil:
Ana Olmedilla 
Cuinera:  
 
Ajudant de cuina:
Rosa
Neteja:
Ana, Rosa, Valentina i 
Menjador:
Anaís
EAP:
Josep
Asistent social:      

Tècnica d’integració:
Cristina Campos
Mediadora:
Olga