Acollida

Acollida

Responsable del servei: Maribel Muñoz.

Telèfon de contacte: 689 386 680

Inici: El servei d’acollida funciona des del primer dia de curs.


Horaris

  • Acollida matinal (SAM): de 8:00 h. a 9:00 h.
  • Acollida de tarda (SAT): de 16:30 a 17:30 h.

Preus i Pagament

Preus:

  • Fixos: 25 € (matí) – 30 € (tarda)
  • Esporàdics: 6 €
  • Els preus vindran determinats en funció del nombre d’infants que accedeixin al servei.
  • La franja mínima és d’1 hora.
  • El cobrament es realitza per avançat. Facturació entre els dia 1 i 5 del mes en curs.
  • Altes, baixes i modificacions en el servei s’han de comunicar abans del dia 30 del mes anterior.

Forma de pagament:

  • Alumnes fixos: càrrec al número de compte corresponent
  • Alumnes esporàdics: pagament en mà o amb càrrec a compte, a definir amb la responsable del servei.

Rangs de preus (per nombre de dies i deducció germans):

Acollida Matí

Hores Preus Germans
5 25 23
4 22 20
3 19 16
2 14 12
1 8 7

Acollida Tarda

Hores Preus Germans
5 30 27
4 26 24
3 23 20
2 17 14
1 9 8

Acollida Esporàdics

Esporàdics Germà 3h/3r Germà
6 4,80 3,60