Plantejament educatiu

L’escola Diputació és una escola pública catalana, de qualitat i adaptada als temps presents. Treballem per a una millora de tots els i les alumnes, tant pel que fa a nivell d’aprenentatges com a nivell afectiu i social. Creiem que l’escola és una eina més en l’educació de l’alumnat i per això és necessari i imprescindible la implicació de les famílies en el procés d’ensenyament.

L’objectiu principal de l’escola és que l’alumnat adquireixi les eines necessàries per assolir les competències bàsiques i potenciar el seu desenvolupament personal, és a dir, que els alumnes siguin capaços d’utilitzar els coneixements i habilitats adquirits a l’escola en la vida quotidiana.