Emprenedoria 3r

The teachers Teresa Castelló and Tere Melich presented the project of Entrepreneurship 3r in Tortosa in a market showing the students work.

The project: students learnt about Entrepreneurship and they had to create a catalogue for selling the products from our area to other countries. This is the result.

Preview of your QR Code

emprend 2 emprened 1

MEMÒRIA COOPERATIVES

Aquest curs s’ha continuat amb el projecte “Emprender en mi escuela” i “Empresa Joven Europea”. El principal objectiu del projecte es basa amb el treball en equip, presa de decisions, responsabilitat…on la figura del mestre és guiar al grup-classe i no interferir en el desenvolupament… Llegeix més»

EMPRENEDORS 4t

Els alumnes de 4t de Primària ja són una cooperativa! es diuen “Coope Creuetes”

L’equip directiu està format per:
– PRESIDENTA: ANNA TOBIA
– SECRETÀRIA: ALBA GALCERÀ
– TRESORERA: LAURA SOLÉ

Ara comença l’imaginació de tots els socis/es: PENSEM PRODUCTES!!escanear0003