Hort / Experimentació

Entenen l’aprenentge des de la vivència i l’experiència. L’hort i la experimentació ens permeten descobrir, descobrir-nos, connectar, sentir,… en definitiva viure.

L’escola disposa d’un projecte d’hort des de l’any 1981 seguint les pautes d’agricultura ecològica i el mètode Gaspar Caballero de Segovia. A l’escola podem gaudir de tot un seguit d’arbres representatius del nostre entorn natural.

Al laboratori de ciències podem descobrir les bases de la física, química, anatomia,…