SEEM

inclusio

El SEEM de Girona  és un servei educatiu específic que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres educatius que tenen alumnat amb trastorns motrius de la província de Girona.

La derivació de cada cas l’ha de fer l’EAP de zona.

El nostra correu electrònic és:    seem-gir@xtec.cat

DESTINATARIS:

– Alumnes amb trastorns motrius, famílies i professionals d’ensenyament implicats en el seu desenvolupament personal, social i curricular

FUNCIONS:

Valorar i assessorar sobre l’habilitació de l’entorn perquè aquest alumne estigui en disposició d’aprendre a l’aula i poder participar en les activitats del centre amb el màxim d’autonomia.

Valorar les habilitats motrius relacionades amb l’escriptura i orientar sobre el programari específic i l’accés a l’ordinador.

Valorar les necessitats d’ús de Sistemes Augmentatius i suports tècnics per a la comunicació i assessorar sobre estratègies d’intervenció.

Valorar les habilitats motrius relacionades amb les funcions d’alimentació i orientar sobre tècniques per facilitar-ne un bon desenvolupament.

Suport, orientació i coordinació dels fisioterapeutes.

Col·laboració en la formació dels professionals implicats en l’atenció d’aquest alumnat.