CEEPSIR Palau

ceepsir@ceepalau.cat

Horari d’atenció: divendres matí (9’30h. a 13h)

Equip de professionals que en formen part:

Miquel Barris (Director)

Mercè Montoya (Logopeda)

Encarnació Dilmé (Coordinadora TAC)

Montse Sampol (EAP de centre i nexe amb Serveis Educatius i Inspecció)

El Centre d’Educació Especial Palau com a Proveïdor de Serveis i Recursos oferirà els següents serveis i realitzarà les funcions que a continuació es descriuen:

1- Control de les cessions de material fisioterapèutic i material TIC.

2- Assessorament i seguiment d’alumnes en escolarització compartida.

3- Assessorament i formació a professionals del CREDAG que atenen alumnes usuaris de SAAC.

4- Assessorament i formació a coordinadors TIC o a referents del centre receptor en quan a programari específic i accessibilitat a l’ordinador.

_______________________________________

Centres d’Educació Especial Proveïdors de Serveis i Recursos (CEEPSIR)

L’article 81 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que els centres d’educació especial poden desenvolupar els serveis i programes de suport a l’escolarització d’alumnes amb discapacitats als centres ordinaris que el Departament determini.

_______________________________________