Preinscripció curs 2017-2018

 

Dilluns

19

Dimarts

20

Dimecres

21

Dijous

22

Divendres

23

Dilluns

26

Dimarts

27

10

a

13

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

Català llindar

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

Català llindar

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

Català llindar

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

Català llindar

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

Català llindar

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

Català llindar

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

Català llindar

16

a

19

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

Català llindar

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

Català llindar

L’alumne ha de portar:

  • Original i fotocòpia del DNI i de la TISS. Si l’adreça del DNI no és la correcta ha de portar un volant d’empadronament.
  • Certificat dels estudis fets.
  • Si encara no ha complert els 18 anys, ha de venir acompanyat pel pare/mare, amb el DNI d’aquest/a i el llibre de família.